AB-OVO
EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI
Niepubliczna placówka doskonalenia
mgr Elżbieta Wasiak - Kowalska

PROPONUJE

* Warsztaty doskonalenia osobowości
* Konsultacje, porady, szkolenia
* Grupy wsparcia dla kobiet, rodziców, nauczycieli i dla młodzieży
* Profesjonalną pomoc wychowawczą - terapię lęków szkolnych, depresji, zaburzeń emocjonalnych, łaknienia    i snu
* Treningi relaksacyjne - indywidualne i grupowe
* Świecowanie uszu

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, szkół, dla szkolnych pedagogów i rodziców.

TEMATYKA

* Jak wychowywać w dobie kryzysu emocjonalnego
* Nowa wiedza o roli podstawowych procesów poznawczych w pracy z dziećmi nad aktywnymi, agresywnymi i    wykluczanymi
* Jak rozmawiać z trudnymi uczniami i ich rodzicami
* Terapeutyczne umiejętności wychowawcze
* Jak radzić sobie z objawami wypalenia zawodowego
* Nowe umiejętności komunikacji interpersonalnej
* Asertywność jako sztuka bycia sobą
* Nowoczesne, aktywizujące metody i techniki pracy z grupą
* Wspólnie wychowujemy dla przysłości - rodzice sojusznikami szkoły
* Rola inteligencji poznawczej i emocjonalnej w nowoczesnym kształceniu, w osiąganiu szkolnych i    zawodowych sukcesów
* Jak z właściciela mózgu stać się jego użytkownikiem - nowa wiedza o rozwoju emocjonalnym i poznawczym    dziecka
* Jak rozwiązywać konflikty
* Być nauczycielem (rodzicem) na miarę czasów
* Nowa refleksja wychowawcza, skuteczna w czasie gdy świat wydaje się "stawać na głowie"
* Gimnastyka mózgu-dlaczego?, po co?, jak?
* Spokojny to więcej niż uczony - ćwiczenia dla chętnych i ciekawych
* Mapa to nie terytorium, czyli jak nie usłyszeć: "ale Ty nic nie rozumiesz, mamo..."
* Kiedy i w jaki sposób rozwijać inteligencję emocjonalną
* Jasno, spokojnie, wprost - o bezpiecznych komunikatach w rozmowie
* Porwanie emocjonalne, jego skutki i środki zaradcze
* Jak uczyć rozpoznawania emocji
* Ponadczasowe wartości w wychowaniu, czyli o rozwoju etycznym dzieci
* Jak uczyć odpowiedzialności i wytrwałości w działaniu
* Jak stać się nowoczesnym rodzicem dbającym o rozwój własnej inteligencji emocjonalnej
* Inteligencja emocjonalna a sukcesy w szkole, w życiu rodzinnym i zawodowym
* O praktycznym stosowaniu ważnych zasad świadomego rodzicielstwa

Warsztaty (20-25 uczestników). Osiem godzin lekcyjnych + materiały edukacyjne i zaświadczenia. Istnieje możliwość modyfikacji treści i czasu zajęć.
 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne